ALL PRODUCTS

 

เครื่องปรับอากาศ หลักหลายแบรนด์ ชั้นนำ ทุกรุ่น ทุก BTU มีให้บริการพร้อมสรรพ สำหรับทุกท่าน สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน และงบประมาณ พร้อมอุปกรณ์ และ การให้บริการติดตั้ง และซ่อมบำรุงประจำปี

New

ASW-09/DIQE

ขนาดบีทียู 9,500 BTU. / ค่า SEER 17.54 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 5 ปี / ราคารวมติดตั้งแล้ว*

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿10,500 ฿10,500
 

 

New

ASW-13/DIQE

ขนาดบีทียู 12,130 BTU. / ค่า SEER 17.20 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 5 ปี / ราคารวมติดตั้งแล้ว*

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿11,400 ฿11,400
 

 

New

ASW-18/DIQE

ขนาดบีทียู 18,370 BTU. / ค่า SEER 17.95 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 5 ปี / ราคารวมติดตั้งแล้ว*

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,100 ฿14,100
 

 

New

ASW-24/DIQE

ขนาดบีทียู 25,130 BTU. / ค่า SEER 17.64 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี / อะไหล่อื่นๆ 5 ปี / ราคารวมติดตั้งแล้ว*

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,400 ฿18,400
 

 

New

WFG09

ขนาดบีทียู 9,200 BTU / SEER 13.75 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,000 ฿12,000
 

 

New

WFG12

ขนาดบีทียู 13,000 BTU / SEER 13.80 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,000 ฿13,000
 

 

New

WFG15

ขนาดบีทียู 15,000 BTU / SEER 13.75 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,400 ฿16,400
 

 

New

WFG18

ขนาดบีทียู 18,800 BTU / SEER 13.75 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,800 ฿17,800
 

 

New

WFG24

ขนาดบีทียู 25,300 BTU / SEER 13.80 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,000 ฿22,000
 

 

SRK10CXV-W1

ขนาดบีทียู 9,175 BTU / SEER 13.25 / ประหยัดไฟเบอร์ 5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿15,700 ฿15,700
 

 

SRK13CXV-W1

ขนาดบีทียู 12,262 BTU / SEER 13.23 / ประหยัดไฟเบอร์ 5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿17,800 ฿17,800
 

 

SRK15CXV-W1

ขนาดบีทียู 14,457 BTU / SEER 13.95 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿20,200 ฿20,200
 

 

SRK24CXV-W1

ขนาดบีทียู 25,249 BTU / SEER 13.44 / ประหยัดไฟเบอร์ 5

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿33,600 ฿33,600
 

 

New

38TSAB010/42TSAB010

ขนาดบีทียู 9,000 BTU. / SEER 13.55 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี / อะไหล่อื่นๆ 3 ปี / ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี / ราคารวมติดตั้งแล้ว*

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,500 ฿12,500
 

 

New

38TSAB013/42TSAB013

ขนาดบีทียู 12,000 BTU. / SEER 13.89 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี / อะไหล่อื่นๆ 3 ปี / ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี / ราคารวมติดตั้งแล้ว*

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿12,800 ฿12,800
 

 

New

38TSAB018/42TSAB018

ขนาดบีทียู 18,000 BTU. / SEER 13.72 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี / อะไหล่อื่นๆ 3 ปี / ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี / ราคารวมติดตั้งแล้ว*

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,200 ฿18,200
 

 

New

38TSAB024/42TSAB024

ขนาดบีทียู 24,000 BTU. / SEER 13.61 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 7 ปี / อะไหล่อื่นๆ 3 ปี / ฟรีค่าแรงซ่อม 3 ปี / ราคารวมติดตั้งแล้ว*

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,900 ฿22,900
 

 

New

MSY-JY36

ขนาดบีทียู 36,167 BTU. / ค่า SEER 18.27 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว) / Long Airflow ส่งลมไกล 12 เมตร / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน 3 ปี / อะไหล่อื่นๆ 1 ปี / ราคารวมติดตั้งแล้ว*

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿59,600 ฿59,600
 

 

New

MSY-JY09

ขนาดบีทียู 9,212 BTU. / ค่า SEER 20.05 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน 3 ปี / อะไหล่อื่นๆ 1 ปี / ราคารวมติดตั้งแล้ว*

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿18,800 ฿18,800
 

 

New

MSY-JY13

ขนาดบีทียู 12,283 BTU. / ค่า SEER 20.50 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน 3 ปี / อะไหล่อื่นๆ 1 ปี / ราคารวมติดตั้งแล้ว*

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿22,200 ฿22,200
 

 

New

MSY-JY15

ขนาดบีทียู 15,013 BTU. / ค่า SEER 20.05 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน 3 ปี / อะไหล่อื่นๆ 1 ปี / ราคารวมติดตั้งแล้ว*

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿26,100 ฿26,100
 

 

New

MSY-JY18

ขนาดบีทียู 17,742 BTU. / ค่า SEER 20.50 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน 3 ปี / อะไหล่อื่นๆ 1 ปี / ราคารวมติดตั้งแล้ว*

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿30,800 ฿30,800
 

 

New

MSY-JY24

ขนาดบีทียู 22,519 BTU. / ค่า SEER 21.02 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน 3 ปี / อะไหล่อื่นๆ 1 ปี / ราคารวมติดตั้งแล้ว*

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿45,900 ฿45,900
 

 

MSY-GY09VF

ขนาดบีทียู 9,554 BTU. / SEER 22.06 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว) / ส่งลมไกล 8 เมตร / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน 3 ปี / อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿21,300 ฿21,300
 

 

MSY-GY13VF

ขนาดบีทียู 12,624 BTU. / SEER 22.06 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว) / ส่งลมไกล 8 เมตร / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน 3 ปี / อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿25,100 ฿25,100
 

 

MSY-GY15VF

ขนาดบีทียู 14,330 BTU. / SEER 22.06 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว) / ส่งลมไกล 8 เมตร / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน 3 ปี / อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿29,500 ฿29,500
 

 

MSY-GY18VF

ขนาดบีทียู 17,742 BTU. / SEER 22.06 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว) / ส่งลมไกล 12 เมตร / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน 3 ปี / อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿32,000 ฿32,000
 

 

MSY-GY24VF

ขนาดบีทียู 22,519 BTU. / SEER 22.06 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (3 ดาว) / ส่งลมไกล 12 เมตร / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน 3 ปี / อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿49,900 ฿49,900
 

 

MSY-GY30VF

ขนาดบีทียู 27,978 BTU. / SEER 18.87 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / ส่งลมไกล 12 เมตร / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน 3 ปี / อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿62,300 ฿62,300
 

 

MSY-KY09VF

ขนาดบีทียู 9,212 BTU. / SEER 18.15 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี / แผงคอยล์เย็นและแผงคอยล์ร้อน 3 ปี / อะไหล่อื่นๆ 1 ปี / ราคารวมติดตั้งแล้ว*

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,900 ฿14,900
 

 

รายการสินค้าตามยี่ห้อ/รุ่น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้