New

ขนาดบีทียู 13,901 BTU. / SEER 22.01 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 26,200 ฿ 26,200
฿ 23,341 ฿ 23,341 -11%
New

ขนาดบีทียู 18,510 BTU. / SEER 21.43 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 31,200 ฿ 31,200
฿ 27,863 ฿ 27,863 -11%
New

ขนาดบีทียู 25,830 BTU. / SEER 20.85 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 36,100 ฿ 36,100
฿ 32,172 ฿ 32,172 -11%
New

ขนาดบีทียู 30,430 BTU. / SEER 20.85 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 45,000 ฿ 45,000
฿ 40,177 ฿ 40,177 -11%
New

ขนาดบีทียู 30,527 BTU. / SEER 20.10 / 380V. ไฟ 3 เฟส / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 47,400 ฿ 47,400
฿ 42,282 ฿ 42,282 -11%
New

ขนาดบีทียู 36,672 BTU. / SEER 20.40 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 50,100 ฿ 50,100
฿ 44,691 ฿ 44,691 -11%
New

ขนาดบีทียู 36,291 BTU. / SEER 19.38 / 380V. ไฟ 3 เฟส / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 52,500 ฿ 52,500
฿ 46,796 ฿ 46,796 -11%
New

ขนาดบีทียู 48,000 BTU. / SEER 16.54 / 220V. / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 66,900 ฿ 66,900
฿ 59,741 ฿ 59,741 -11%
New

ขนาดบีทียู 48,000 BTU. / SEER 16.54 / 380V. ไฟ 3 เฟส / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 69,300 ฿ 69,300
฿ 61,846 ฿ 61,846 -11%
New

ขนาดบีทียู 60,100 BTU. / SEER 16.51 / 220V. / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 82,300 ฿ 82,300
฿ 73,425 ฿ 73,425 -11%
New

ขนาดบีทียู 60,100 BTU. / SEER 16.51 / 380V. ไฟ 3 เฟส / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 84,600 ฿ 84,600
฿ 75,531 ฿ 75,531 -11%
New

ขนาดบีทียู 13,787 BTU. / SEER 20.81 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 33,500 ฿ 33,500
฿ 29,888 ฿ 29,888 -11%
New

ขนาดบีทียู 18,484 BTU. / SEER 20.68 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 42,200 ฿ 42,200
฿ 37,633 ฿ 37,633 -11%
New

ขนาดบีทียู 25,020 BTU. / SEER 20.37 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 47,600 ฿ 47,600
฿ 42,465 ฿ 42,465 -11%
New

ขนาดบีทียู 30,612 BTU. / SEER 20.98 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 53,200 ฿ 53,200
฿ 47,506 ฿ 47,506 -11%
New

ขนาดบีทียู 31,344 BTU. / SEER 20.03 / 380V. ไฟ 3 เฟส / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 56,800 ฿ 56,800
฿ 50,664 ฿ 50,664 -11%
New

ขนาดบีทียู 37,135 BTU. / SEER 20.37 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 63,800 ฿ 63,800
฿ 56,895 ฿ 56,895 -11%
New

ขนาดบีทียู 36,075 BTU. / SEER 20.13 / 380V. ไฟ 3 เฟส / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 67,300 ฿ 67,300
฿ 60,053 ฿ 60,053 -11%
New

ขนาดบีทียู 48,000 BTU. / SEER 16.54 / 220V. / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 74,500 ฿ 74,500
฿ 66,488 ฿ 66,488 -11%
New

ขนาดบีทียู 48,000 BTU. / SEER 16.54 / 380V. ไฟ 3 เฟส / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 80,400 ฿ 80,400
฿ 71,752 ฿ 71,752 -11%
New

ขนาดบีทียู 60,100 BTU. / SEER 16.52 / 220V. / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 98,600 ฿ 98,600
฿ 88,027 ฿ 88,027 -11%
New

ขนาดบีทียู 60,100 BTU. / SEER 16.52 / 380V. ไฟ 3 เฟส / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 103,300 ฿ 103,300
฿ 92,238 ฿ 92,238 -11%
New

ขนาดบีทียู 13,337 BTU. / SEER 16.00 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 28,300 ฿ 28,300
฿ 25,242 ฿ 25,242 -11%
New

ขนาดบีทียู 18,669 BTU. / SEER 15.66 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 30,500 ฿ 30,500
฿ 27,238 ฿ 27,238 -11%
New

ขนาดบีทียู 25,290 BTU. / SEER 15.39 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 34,500 ฿ 34,500
฿ 30,737 ฿ 30,737 -11%
New

ขนาดบีทียู 30,178 BTU. / SEER 15.12 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 41,300 ฿ 41,300
฿ 36,842 ฿ 36,842 -11%
New

ขนาดบีทียู 30,108 BTU. / SEER 12.56 / 380V. ไฟ 3 เฟส / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 43,200 ฿ 43,200
฿ 38,526 ฿ 38,526 -11%
New

ขนาดบีทียู 36,296 BTU. / SEER 14.47 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 46,700 ฿ 46,700
฿ 41,684 ฿ 41,684 -11%
New

ขนาดบีทียู 36,608 BTU. / SEER 13.85 / 380V. ไฟ 3 เฟส / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 47,900 ฿ 47,900
฿ 42,737 ฿ 42,737 -11%
New

ขนาดบีทียู 40,200 BTU. / SEER 11.70 / 220V. / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 54,300 ฿ 54,300
฿ 48,421 ฿ 48,421 -11%
New

ขนาดบีทียู 40,200 BTU. / SEER 11.70 / 380V. ไฟ 3 เฟส / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 57,800 ฿ 57,800
฿ 51,579 ฿ 51,579 -11%
New

ขนาดบีทียู 44,000 BTU. / SEER 12.54 / 380V. ไฟ 3 เฟส / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 61,300 ฿ 61,300
฿ 54,737 ฿ 54,737 -11%
New

ขนาดบีทียู 52,000 BTU. / SEER 12.56 / 380V. ไฟ 3 เฟส / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 70,200 ฿ 70,200
฿ 62,632 ฿ 62,632 -11%
New

ขนาดบีทียู 60,000 BTU. / SEER 12.50 / 380V. ไฟ 3 เฟส / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 77,300 ฿ 77,300
฿ 68,947 ฿ 68,947 -11%
New

ขนาดบีทียู 60,000 BTU. / SEER 12.52 / 380V. ไฟ 3 เฟส / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 68,900 ฿ 68,900
฿ 61,449 ฿ 61,449 -11%
New

ขนาดบีทียู 52,000 BTU. / SEER 12.55 / 380V. ไฟ 3 เฟส / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 65,900 ฿ 65,900
฿ 58,825 ฿ 58,825 -11%
New

ขนาดบีทียู 44,000 BTU. / SEER 12.58 / 380V. ไฟ 3 เฟส / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 56,600 ฿ 56,600
฿ 50,478 ฿ 50,478 -11%
New

ขนาดบีทียู 40,174 BTU. / SEER 13.58 / 380V. ไฟ 3 เฟส / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 56,000 ฿ 56,000
฿ 49,991 ฿ 49,991 -11%
New

ขนาดบีทียู 40,113 BTU. / SEER 13.61 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 52,500 ฿ 52,500
฿ 46,833 ฿ 46,833 -11%
New

ขนาดบีทียู 36,701 BTU. / SEER 15.15 / 380V. ไฟ 3 เฟส / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / รับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี อะไหล่อื่นๆ 1 ปี

฿ 47,400 ฿ 47,400
฿ 42,269 ฿ 42,269 -11%

รายการสินค้าตามยี่ห้อ/รุ่น

Powered by MakeWebEasy.com