สามารถดาวน์โหลดใบโบว์ชัวร์ ได้ที่ 

 

   

New

ขนาดบีทียู 9200 BTU. / SEER 16.96 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 16,800 ฿ 16,800
฿ 13,900 ฿ 13,900 -17%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 12300 BTU. / SEER 17.45 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 19,200 ฿ 19,200
฿ 16,200 ฿ 16,200 -16%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 15000 BTU. / SEER 17.49 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 21,800 ฿ 21,800
฿ 19,800 ฿ 19,800 -9%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 18100 BTU. / SEER 17.47 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 27,900 ฿ 27,900
฿ 24,700 ฿ 24,700 -11%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 20500 BTU. / SEER 17.49 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 38,000 ฿ 38,000
฿ 35,000 ฿ 35,000 -8%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 8500 BTU. / SEER 20.25 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 19,500 ฿ 19,500
฿ 17,200 ฿ 17,200 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 11900 BTU. / SEER 20.00 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 24,500 ฿ 24,500
฿ 20,400 ฿ 20,400 -17%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 14300 BTU. / SEER 20.43 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 26,500 ฿ 26,500
฿ 24,300 ฿ 24,300 -8%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 17700 BTU. / SEER 21.13 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 29,900 ฿ 29,900
฿ 27,000 ฿ 27,000 -10%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 20500 BTU. / SEER 20.02 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 41,900 ฿ 41,900
฿ 38,800 ฿ 38,800 -7%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 24200 BTU. / SEER 20.02 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 49,900 ฿ 49,900
฿ 46,900 ฿ 46,900 -6%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

8500 BTU

฿ 25,900 ฿ 25,900
฿ 23,500 ฿ 23,500 -9%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

11900 BTU

฿ 28,900 ฿ 28,900
฿ 26,600 ฿ 26,600 -8%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

14300 BTU

฿ 33,900 ฿ 33,900
฿ 30,700 ฿ 30,700 -9%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

17700 BTU

฿ 36,700 ฿ 36,700
฿ 34,300 ฿ 34,300 -7%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

20500 BTU

฿ 44,800 ฿ 44,800
฿ 42,800 ฿ 42,800 -4%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

24200 BTU

฿ 50,500 ฿ 50,500
฿ 48,700 ฿ 48,700 -4%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

29000 BTU

฿ 54,300 ฿ 54,300
฿ 52,200 ฿ 52,200 -4%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ขนาดบีทียู 9200 BTU. / SEER 13.38 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 1 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 15,700 ฿ 15,700
฿ 13,000 ฿ 13,000 -17%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ขนาดบีทียู 13000 BTU. / SEER 13.22 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 1 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 18,400 ฿ 18,400
฿ 15,400 ฿ 15,400 -16%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ขนาดบีทียู 18090 BTU. / SEER 13.04 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 1 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 26,700 ฿ 26,700
฿ 23,400 ฿ 23,400 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ขนาดบีทียู 22530 BTU. / SEER 13.04 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 1 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 35,800 ฿ 35,800
฿ 34,300 ฿ 34,300 -4%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ขนาดบีทียู 24500 BTU. / SEER 12.33 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 1 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 39,500 ฿ 39,500
฿ 37,500 ฿ 37,500 -5%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ขนาดบีทียู 14400 BTU. / SEER 14.31 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 1 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 21,500 ฿ 21,500
฿ 18,800 ฿ 18,800 -13%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 29000 BTU. / SEER 23.76 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 54,800 ฿ 54,800
฿ 50,300 ฿ 50,300 -8%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 24200 BTU. / SEER 20.02 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 3 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 51,200 ฿ 51,200
฿ 48,400 ฿ 48,400 -5%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 20500 BTU. / SEER 22.30 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 3 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 45,300 ฿ 45,300
฿ 42,000 ฿ 42,000 -7%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 17700 BTU. / SEER 23.70 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 3 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 36,500 ฿ 36,500
฿ 33,300 ฿ 33,300 -9%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 14300 BTU. / SEER 20.70 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 3 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 33,100 ฿ 33,100
฿ 29,900 ฿ 29,900 -10%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 11900 BTU. / SEER 23.00 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 3 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 29,000 ฿ 29,000
฿ 25,800 ฿ 25,800 -11%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 8500 BTU. / SEER 26.05 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 3 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 25,900 ฿ 25,900
฿ 22,600 ฿ 22,600 -13%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 20500 BTU. / SEER 18.11 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 39,200 ฿ 39,200
฿ 35,900 ฿ 35,900 -8%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 18100 BTU. / SEER 18.67 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 28,500 ฿ 28,500
฿ 25,200 ฿ 25,200 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 15000 BTU. / SEER 18.40 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 24,700 ฿ 24,700
฿ 21,500 ฿ 21,500 -13%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 12300 BTU. / SEER 19.22 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 21,900 ฿ 21,900
฿ 17,700 ฿ 17,700 -19%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ขนาดบีทียู 9200 BTU. / SEER 19.12 / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 1 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 18,000 ฿ 18,000
฿ 14,800 ฿ 14,800 -18%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

รายการสินค้าตามยี่ห้อ/รุ่น

Powered by MakeWebEasy.com