DAIKINBIG

ขนาดบีทียู 18,500 BTU. / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 3 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 33,800 ฿ 33,800

ขนาดบีทียู 24,000 BTU. / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 3 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 38,900 ฿ 38,900

ขนาดบีทียู 29,000 BTU. / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 3 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 46,800 ฿ 46,800

ขนาดบีทียู 33,400 BTU. / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 3 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 51,900 ฿ 51,900

ขนาดบีทียู 41,000 BTU. / ไฟ 3 เฟส / 380V. / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 3 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 59,200 ฿ 59,200

ขนาดบีทียู 44,500 BTU. / ไฟ 3 เฟส / 380V. / รับประกัน Compressor 5 ปี / แผงวงจร Outdoor PCB 3 ปี / Outdoor Coil 3 ปี / Evaporator 3 ปี / อุปกรณ์อื่นๆ 1 ปี

฿ 67,500 ฿ 67,500

ขนาดบีทียู 13,040 BTU. / SEER 18.50 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 32,400 ฿ 32,400

ขนาดบีทียู 18,010 BTU. / SEER 18.40 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 39,100 ฿ 39,100

ขนาดบีทียู 24,010 BTU. / SEER 17.60 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 40,700 ฿ 40,700

ขนาดบีทียู 13,000 BTU. / SEER 15.40 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 35,300 ฿ 35,300

ขนาดบีทียู 18,000 BTU. / SEER 15.40 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 38,300 ฿ 38,300

ขนาดบีทียู 24,000 BTU. / SEER 15.20 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 42,000 ฿ 42,000

ขนาดบีทียู 30,000 BTU. / SEER 14.20 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 49,400 ฿ 49,400

ขนาดบีทียู 30,000 BTU. / SEER 14.20 / ไฟ 3 เฟส / 380V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 49,400 ฿ 49,400

ขนาดบีทียู 36,000 BTU. / SEER 14.20 / 220V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 56,400 ฿ 56,400

ขนาดบีทียู 36,000 BTU. / SEER 14.20 / ไฟ 3 เฟส / 380V. / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 56,400 ฿ 56,400

ขนาดบีทียู 42,000 BTU. / SEER 13.40 / ไฟ 3 เฟส / 380V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 59,900 ฿ 59,900

ขนาดบีทียู 48,000 BTU. / SEER 12.60 / ไฟ 3 เฟส / 380V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 70,400 ฿ 70,400

ขนาดบีทียู 13,000 BTU. / SEER 15.10 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 34,700 ฿ 34,700

ขนาดบีทียู 18,000 BTU. / SEER 15.10 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 38,300 ฿ 38,300

ขนาดบีทียู 24,000 BTU. / SEER 15.10 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 42,000 ฿ 42,000

ขนาดบีทียู 13,000 BTU. / SEER 15.10 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 34,700 ฿ 34,700

ขนาดบีทียู 18,000 BTU. / SEER 15.10 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 38,300 ฿ 38,300

ขนาดบีทียู 24,000 BTU. / SEER 15.10 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 42,000 ฿ 42,000

ขนาดบีทียู 13,040 BTU. / SEER 19.41 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (1 ดาว) / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 36,700 ฿ 36,700

ขนาดบีทียู 18,010 BTU. / SEER 20.10 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 40,800 ฿ 40,800

ขนาดบีทียู 24,000 BTU. / SEER 20.60 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 45,600 ฿ 45,600

ขนาดบีทียู 30,900 BTU. / SEER 19.20 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 52,500 ฿ 52,500

ขนาดบีทียู 30,900 BTU. / SEER 19.20 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / ไฟ 3 เฟส / 380V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 52,500 ฿ 52,500

ขนาดบีทียู 36,170 BTU. / SEER 19.00 / ประหยัดไฟเบอร์ 5 (2 ดาว) / 220V. / รับประกัน Compressor 5 ปี

฿ 64,000 ฿ 64,000

รายการสินค้าตามยี่ห้อ/รุ่น

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้